donderdag, december 13, 2018
 

Levensexecuteur

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt?

Vragen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij stil staat of misschien zelf nog nooit bij u zijn opgekomen.

Steeds meer mensen benoemen een levensexecuteur, die opkomt voor uw belangen als u daar zelf niet goed meer toe in staat bent.

Om uw welzijn en (financiële) belangen zo veel mogelijk te waarborgen, kunt u een levenstestament laten opmaken bij een notaris.
U benoemt daarin een levensexecuteur, oftewel iemand in wie u vertrouwen heeft, die deze taak op zich wil nemen en die uw wensen kent.

De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid namens u te handelen als u dat zelf (tijdelijk) niet goed kunt.
U kunt met uw levensexecuteur afspraken maken over financiële zaken, uw verzorging en medische zaken.
Het is ook mogelijk meerdere levensexecuteurs te benoemen, bijv. iemand die opkomt voor uw privé belangen en iemand die uw zakelijke belangen behartigt.


Als u geen levenstestament heeft opgemaakt, kan het nodig zijn dat een rechter een bewindvoerder of curator aanwijst.
(misschien iemand die uw persoonlijke voorkeur niet heeft)

Ook is het een misverstand dat uw partner altijd uw belangen kan behartigen.
Bijv. als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, is bij afhandeling van bepaalde zaken een handtekening van beide partners nodig!
Zonder levenstestament komt daar toch een rechter aan te pas...

Mocht u voor de benoeming van een levensexecuteur geen beroep willen of kunnen doen op familieleden, vrienden of kennissen, dan is het mogelijk om een (professionele) levensexecuteur in te schakelen.
Uit ervaring weet ik dat heel wat problemen kunnen worden voorkomen vanwege onafhankelijkheid...
Maar ook voor u en uw naasten kan het een hele geruststelling zijn als alles vooraf goed is geregeld.

Nodig mij uit voor een kennismakingsgesprek, om te zien of u zich bij mij thuisvoelt.