donderdag, december 13, 2018
 

Bewindvoering

Wat kan en mag een bewindvoerder?

Een bewindvoerder regelt samen met u de financiële zaken of dat van een familielid als deze dat meer kan en beheert samen met of voor betrokkene het (toekomstige) vermogen.

De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moet geld goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Waar wordt bewindvoering aangevraagd?

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:

    • ingevuld aanvraagformulier (downloadbaar in PDF)
    • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
    • bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
    • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd.

Nodig mij uit voor een kennismakingsgesprek, om te zien of u zich bij mij thuisvoelt.